Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tư Vấn Và Báo Cáo Thuế - Tài Chính

Tư Vấn Và Báo Cáo Thuế - Tài Chính

15/05/2020


Luật Thịnh Trí Là Công Ty Hàng Đầu Chuyên Cung Cấp Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Tốt Nhất Cho Khách Hàng.

Với Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Của Luật Thịnh Trí, Khách Hàng Sẽ Không Phải Quan Tấm Đến Công Việc Nộp Tờ Khai Thuế Hàng Tháng, Chúng Tôi Sẽ Thay Mặt Kế Toán Trưởng Giải Trình Trực Tiếp Với Cơ Quan Thuế, Vì Thế Sẽ Tiết Kiệm Thời Gian Cho Khách Hàng.

Hiện Chúng Tôi Đang Triển Khai Tư Vấn Và Cung Cấp Cho Khách Hàng Các Dịch Vụ Liên Quan Đến Thuế _ Kế Toán Như:

 • Báo Cáo Hoá Đơn Chứng Từ Mua-Bán, Cân Đối Chứng Từ Mua-Bán Của Doanh Nghiệp.
 • Lập Báo Cáo Thuế Hàng Tháng Bằng Phần Mềm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp.
 • In Báo Cáo Thuế (Duyệt). Trực Tiếp Nộp Báo Cáo Thuế Tại Chi Cục Thuế.
 • Lập Báo Cáo Mẫu Thống Kê Trong Tháng Nộp Phòng Thống Kê.
 • Làm Sổ Sách Kế Toán.
 • Quyết Toán Thuế.
 • Tư Vấn Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 • Tư Vấn Các Vấn Đề Khác Liên Quan Đến Pháp Luật Về Thuế.
 • Tư Vấn Về Chính Sách Thuế: Đăng Ký Mã Số Thuế - Kê Khai Thuế - Nộp Thuế - Quyết Toán Thuế - Miễn Giảm Thuế - Hóa Đơn - Chứng Từ - Khiếu Nại – Tố Cáo; Những Sai Sót Thường Gặp Cần Tránh, Hướng Dẫn Tự Tính, Tự Khai, Tự Nộp Thuế...
 • Tư Vấn Thực Hiện Dịch Vụ - Thiết Lập Hồ Sơ Thuế Ban Đầu: Tư Vấn, Soạn Hồ Sơ Theo Mẫu Của Cơ Quan Thuế; Đứng Tên Kế Toán Trưởng, Mua Hoá Đơn, Sổ Sách Kế Toán; Tiếp Xúc, Giải Trình Hồ Sơ Theo Yêu Cầu Của Cơ Quan Thuế...
 • Tư Vấn Thực Hiện Dịch Vụ - Báo Cáo Thuế Hàng Tháng: Báo Cáo Hoá Đơn Chứng Từ Mua Vào, Bán Ra, Cân Đối Chứng Từ Mua Vào, Bán Ra; Lập Báo Cáo Thuế Hàng Tháng Bằng Phần Mềm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Có Mã Vạch 2 Chiều; In Báo Cáo Thuế (Duyệt); Trực Tiếp Nộp Báo Cáo Thuế Tại Chi Cục Thuế
 • Tư Vấn Thực Hiện Dịch Vụ - Viết Sổ Sách Kế Toán Thuế Và Quyết Toán Thuế: Hạch Toán Và Ghi Chép Sổ Sách Kế Toán Bằng Phần Mềm Kế Toán; Giải Quyết Vướng Mắc Phát Sinh, Tổ Chức Lưu Trữ Chứng Từ; Báo Cáo Xuất Nhập Tồn Kho, Vật Tư, Hàng Hoá, Sản Phẩm; Khấu Hao Tài Sản Cố Định Năm. Lập Bảng Lương; Bảng Cân Đối Tài Khoản, Số Dư Tài Khoản; Bảng Cân Đối Kế Toán. Kết Quả Kinh Doanh Tháng/Quý/ Năm; Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền (Trực Tiếp - Gián Tiếp); Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm - Quyết Toán Thuế TNDN...

PHẢN HỒI